Tarımsal üretim sonucunda biçilmiş olan tahılların (buğday, arpa, mısır vb.) toprakta kalan kök ve sap artıklarına anız dendiğini belirten Alanya Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, anız yakmanın toprağa, ormana ve çevreye çok büyük zararları olduğunu vurguladı. Rüzgar, “Anız yakılması toprağı, su ve rüzgar erozyonuna daha hassas bir duruma getirir. Anız yakılması sonucunda tarım topraklarında faydalı mikroorganizmaların ölmesi, toprak erozyonu ve verim kaybı gibi olumsuzlukların yanında çevredeki ağaç çalı ve toprak üstü canlılarla henüz hasat edilmemiş tarlalardaki ürünlere zarar verilmesi, havanın kirletilmesi anız artıkları ile beslenen yabani hayvanlarının ölmelerine ve doğal dengenin bozulmasına engel olunması ve arazi üzerinde bulunan enerji iletim ve haberleşme hatlarının zarar görmelerinin önlenmesi amacıyla yasaktır. Hububat hasadından sonra toprak işlemede kolaylık sağlamak hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi, yabancı ot kontrolü ve hasat sonrası artıkların ekonomik bir değer taşımadığı düşüncelerine bağlı olarak çoğu zaman bir alışkanlık haline geldiği için yasak olduğu halde anız yakmaya temayül eden üreticilerin anız yakılmasının olumsuzlukları ve üreticileri anız yakmaya temayül ettiren nedenlerin modern tekniklerle ortadan kaldırılması ve anız yakmamanın kazanımları konularında Alanya Tarım ve Orman Müdürlüğü’müz teknik ekiplerimiz eğitim faaliyetinde bulunuyor ve üreticilerimizi bilgilendiriyor” dedi.

Rüzgar, dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

1-Hasat edilecek ürüne ve çevreye zarar vermemek için ilgililerce yangın tehlikesine karşı, yerinde ve zamanında her türlü emniyet tedbiri alınacaktır.

2-Operatör belgeli sürücüler, tarla ve ürün durumu ile arazi yapısını dikkate alarak, anızın yakılmasına meydan vermeyecek en uygun yükseklikten biçim yapacaklardır.

3-Ormana bitişik hububat tarlalarında, ürün sahipleri ve muhtarlar, hasadı müteakip yanıcı maddelerden (anızlardan) arındırılmış 5-10 metre genişliğinde pullukla sürülmüş bant oluşturulmasını sağlayacaklar, orman içi ve kenarı tarlalarda anız, ot, çalı yakılmasına engel olarak,  aksine hareket edenler muhtarlık tarafından Jandarma veya Orman İşletme Müdürlüğü’ne bildireceklerdir.

4-Kırsal alanda çalışan biçer-döverler dahil tüm araçlarda yangın söndürücü bulundurulması hususu İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlükleri ve muhtarlıklarca ilgililere duyurulacaktır.

5-Müftülüklerce camilerde anız yangınları ile ilgili hutbeler okunacaktır.

Alanya’da 15 araç daha trafikten men edildi Alanya’da 15 araç daha trafikten men edildi

6-6831 Sayılı Orman Kanunu gereğince, devlet ormanlarında belirlenen konaklama yerleri dışında gecelemek, ocak yerleri dışında her türlü ateşin yakılması ile anız veya benzeri bitki örtüsünün yakılması yasaklanmış olup, bu hususun takibi mahalle muhtarlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman müdürlüklerince yapılacaktır.

7-Kontrol görevlileri, halkın ve mahalle muhtarlıklarının uyarılması, anız yakma yasağı ve tarla temizlikleri, orman piknik-mesire yerleri dışında ateş yakma, konaklama ve gecelemeler ile orman alanlarında dikkatli davranılması için uyarı ve ikazlar yapacaktır.

8-Yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kurumlarca 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır.”