Alanya'da 4 merkezde 1659 kurban kesildi Alanya'da 4 merkezde 1659 kurban kesildi

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şube Başkanı Zuhal Sirkeli, Türk milletinin cumhuriyetin şanlı geçmişini bilerek onu koruyup aydınlık geleceğine sımsıkı sarılacağını söyledi. Sirkeli, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesiyle perçinlediği, kimsesizlerin kimsesi Türkiye Cumhuriyeti’mizin kuruluşunun 100. yılındayız. Yaklaşık bir asır önce gerçekleşen ulusal kurtuluş mücadelesinin ardından kazanılan zafer, Türk milletine cumhuriyet olarak hediye edildi. Türk milleti, cumhuriyetin şanlı geçmişini bilerek onu koruyup aydınlık geleceğine sımsıkı sarılacaktır. İçten ve dıştan gelen gerici, bölücü ve yıkıcı tehlikelere karşı ulusumuz her zaman Cumhuriyeti korumuştur ve korumaya devam edecektir. Atatürk’ün önderliğinde büyük Türk Milleti’nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyet’in, tüm değerleriyle sonsuza değin yaşatılmasının herkesin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. Milli Mücadele ve kuruluş yıllarında İngiltere’nin güdümüyle çıkartılan şeriatçı isyanlarla başlatılan, zaferi saraya teslim etme çabaları, ihanetler ve suikast girişimleriyle sürdürülen karşı devrim, Atatürk’ün erken kaybı sonrası ABD emperyalizminin ve sağ iktidarların desteğiyle cumhuriyetimizin altını oyma eylemlerini sürdürmüştür, hayli yol aldığı da görülüyor. O halde bugün yıllardır unutturulmaya çalışılan Kemalizmi, yani Atatürkçülüğü, yani Atatürkçü düşünce sistemini anımsama, gerçek anlamıyla anlama ve uygulama zamanıdır. Çünkü, karşı devrim bir zehirdir, panzehiri de Kemalizm’dir. ADD olarak siyaset kurumunu esir alan bu cehalet, bu gaflet, bu dalalet artık son bulmalıdır diyor, en yüksek sesimizle haykırıyoruz. Yeniden laik, bilimsel, kamusal, ücretsiz ve milli bir eğitim sistemi şarttır. Yeniden tarikat ve cemaatlerden, din istismarcısı rant baronlarından, “din kisvesi altındaki küfür ve melanetten” arınmış bir devlet ve toplum düzeni şarttır. Yeniden Şeyhülislam özentiliğinden kurtulup laik cumhuriyet kurumu olarak görev yapacak bir Diyanet İşleri Başkanlığı şarttır. Yeniden toplumcu, kamucu ve ulaşılabilir bir sağlık sistemi şarttır. Yeniden 4 denge esasına dayanan, yüksek teknolojili mal üreten, kamu ve özel sektörü üretim temelinde bir araya getiren bir karma üretim ekonomisi şarttır. Yeniden ülkemizin özgün koşullarını ve bölgesel dengeleri gözeten bütüncül bir planlı kalkınma modeli şarttır. Yeniden bölge merkezli, karşılıklılık esaslı, büyük devletlerle onurlu ve dengeli ilişkiler kuran bir dış politika şarttır. Yeniden kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı şarttır. Yeniden özgür basın, özgür sanat, özgür bilim, baş tacı öğretmen ve özerk üniversite şarttır. Yeniden kadınlarımızı omuzlar üzerinde göklere yükselmeye lâyık gören bir yönetim anlayışı şarttır. Yeniden “Hudut namustur” diyen, BOP’un 21. yüzyılın Sevr’i olduğunun farkında olan, “geçici sığınmacı” adlandırmasıyla meşrulaştırılmaya çalışılan yabancı istilasının, demografik yapımızı tarumar edip iç çatışma yaratma amaçlı yeni bir emperyal tuzak olduğunu gören bir devlet aklı şarttır. Yeniden kendi eğitim, sağlık ve yargı sistemlerine, komuta bütünlüğüne, liyakat esaslı terfi ve atama düzenine sahip, siyaset ve tarikat etkisinden arınmış bir ordu şarttır. Yeniden dedikodulara malzeme olmayan, görevlileri siyasi partilerle anılmayan bir iç güvenlik teşkilatı şarttır. Yeniden emeği en yüce değer bilen bir çalışma hayatı şarttır. Yeniden insanı, hayvanı, doğayı koruyan bir çevre bilinci şarttır. Yeniden adil bir vergi düzeni şarttır. Yeniden güzel sanatlara, edebiyata, müziğe, bilime, kültüre değer veren, yaratıcılığa saygılı bir iktidar anlayışı şarttır. Yeniden yer altı ve yer üstü kaynaklarımıza, adalarımız dahil vatan topraklarımıza, mavi vatanımıza, hava sahamıza, karasularımıza sahip çıkma kararlılığı şarttır. Yeniden “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir” tanımını içselleştirmiş bir siyaset kurumu şarttır. Yeniden laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti şarttır. Yeniden Kemalist devlet, yeniden laik cumhuriyet şarttır. Bu duygu ve inançla ADD Alanya Şubesi olarak 100. yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti’mizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun. Nice 100 yıllara yaşasın cumhuriyet” diye konuştu.