Her sene dünya çapında barış günü olarak kutlanan 1 Eylül bu yılda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda barışı ve insan haklarını hatırlatmak adına açıklama yapan Eğitim Sen Alanya Şube Başkanı Ali Koca açıklama yaptı. Koca, yaptığı açıklamada dünyada şu anda var olan savaşların yıkıcılığına dikkat çekti.

ALSİAD’dan ‘’Kendi kendine Terapili’’ kahvaltılı ALSİAD’dan ‘’Kendi kendine Terapili’’ kahvaltılı

‘YAŞAM HAKKI EN ÖNEMLİ HAKTIR’

Savaşların yıkıcılığına ve bundan en fazla kadınlar ile çocukların etkilendiğine dikkat çeken Başkan Ali Koca, 1 Eylül Dünya Barış günü olarak kutlanmaktadır. Bugün, tüm dünyada barışın ve insan haklarının önemini hatırlatmak, savaşların yıkıcılığını vurgulamak ve daha adil, daha eşitlikçi bir gelecek için çağrıda bulunmak amacıyla buradayız. Dünyada bölgesel, yerel savaşlar ve çatışmalar devam etmekte ve insanlık için trajik sonuçlar doğmaktadır. Çatışma ve savaş ortamı devlet şiddetinin öne çıkmasına, nefret dilinin yayılmasına ve halkların yaşam haklarının ihlal edilmesine yol açmaktadır. Savaş ve çatışma koşullarından en fazla kadınlar ve çocuklar zarar görüyor. Suriye iç savaşında binlerce insan yerlerinden edildi, Ezidi kadınlar ve çocuklar kaçırıldı, hala binlercesi bulunabilmiş değil. Savaşlardan kaynaklı olarak göç etmek zorunda kalan binlerce insan göç yollarında yaşamlarını kaybediyor. Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye, Irak ve Libya’da yaşanan çatışmalar nedeniyle yüz yüzbinlerce insan, evlerini terk etmek zorunda kaldı ve mülteci krizi dünyanın en büyük sorunlarından biri haline geldi. Oysa ‘yaşam hakkı bir insan hakkıdır ve tüm insanlığın bu hakkı koruma altındadır ve devletlerin bu hakkı korumak için yükümlülükleri bulunmaktadır.’ Kapitalist sistem, çoğu zaman savaşın ve çatışmaların kaynağı olmuştur. Emperyalist güçler savaşları beslerken, masum insanların yaşamlarını yok etmeye devam ediyor” dedi.

‘BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN ANAYASAL DÜZEN OLMALIDIR’

Ülkemizde de barış politikalarının daha işlevsel yürütülmesi gerektiğini belirten Koca,” Yoksulluğun artışı ve derinleşmesi, savaş politikalarının ekonomiye etkilerini açıkça göstermektedir. AKP-MHP iktidarının savaşa yönelik politikalarının, ekonomik eşitsizlikleri daha da derinleştirdiği açıktır. Bir kurşunun kaç lira olduğunu sorarak hem militarist politikalarını meşrulaştırmak hem de çatışmanın maliyetini ve yükünü yoksul halkların sırtına yükleme amacındadır. Ülkemizde ve bölgemizde barışın sağlanması hayati öneme sahiptir. Kültürel, etnik ve inanç çeşitliliğimiz zenginliğimizdir. Tekçi politikalara karşı eşitliği, özgürlüğü, barışı ve adaleti savunmak, bu çeşitliliği kabullenmekten geçer. Kürt meselesi başta olmak üzere, tüm etnik ve kültürel grupların haklarının korunması, eşit bir şekilde temsil edilmesi için gereken yasal ve anayasal değişiklikler bir an önce yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

‘BARIŞ HAKLARIN KORUNMASIDIR’

Sosyal devlet anlayışını güçlendirerek daha sağlıklı bir barış ortamı kurulacağını ifade eden Başkan Koca,”1 Eylül Dünya Barış Günü, sadece savaş karşıtlığını değil, aynı zamanda insan haklarına dayalı bir dünya için mücadele etme sorumluluğunu hatırlatmaktadır. Savaşın ve çatışmaların sona ermesi, her birimizin daha adil bir dünya için çabalamasıyla mümkündür. Barış, sadece savaşın sona ermesi değil, aynı zamanda insan haklarının korunması, yoksulluğun azaltılması, eşitsizliklerin giderilmesi anlamına da gelir. Sosyal devlet anlayışı güçlendirilmeli, ekonomik eşitsizlikler azaltılmalıdır. Dünya genelinde adil bir gelir dağılımı sağlanmalı, yoksullukla mücadele edilmelidir. Emperyalist savaşlara, sömürgeci işgallere karşı halkların barışını savunuyoruz” diye konuştu.