Alanya’da haşerelere karşı ilaçlama çalışması Alanya’da haşerelere karşı ilaçlama çalışması

Planlama aşamasında ALKÜ'den akademisyenler, belediye birim müdürleri ve meclis üyeleri ile bilimsel toplantılar ve hizmet içi eğitimler düzenleniyor. Hazırlanacak planda verimlilik ve şeffaflık ön plana çıkarılacak.

Stratejik planın temel amaçları şunlar:

 • Şehrin uzun vadeli hedeflerini belirlemek
 • Belediyenin yönetim faaliyetlerine rehberlik etmek
 • Net bir vizyon ve hedef ortaya koymak
 • Veri ve analizlere dayalı olarak daha sağlam ve bilinçli kararlar almak
 • Şehrin gelişimini destekleyen stratejiler belirlemek
 • Güçlü yönleri güçlendirmek, zayıf yönleri geliştirmek
 • Personel motivasyonunu artırmak
 • Yerel kültüre uygun planlama yapmak
 • Hızla değişen şehir dinamiklerine uyum sağlamak
 • Belediye kaynaklarını daha verimli ve etkin bir şekilde kullanmak
 • Şehrin yaşam kalitesini artırmak
 • Başarıların ölçülebilmesi için belirli hedefler ve performans ölçütleri sağlamak
 • Hesap verebilirliği artırmak ve şeffaflık sağlamak

Planın 6 ay içinde hazırlanması ve belediyenin faaliyetlerinin bu plana göre yürütülmesi hedefleniyor.