Göktepe, üreticilerin maliyetinin yarısından daha düşük fiyatlarla ürünlerini satmak zorunda kaldığını ve bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

İddialara yanıt geldi: Alanya’da üretim azalıyor mu? İddialara yanıt geldi: Alanya’da üretim azalıyor mu?

Maliyet Kalemleri:

 • Toprak hazırlığı: 9 bin TL
 • Fide: 19 bin 200 TL
 • Hayvan gübresi: 10 bin TL
 • Bitki koruma ürünleri: 10 bin TL
 • Hasat ve nakliye: 7 bin TL
 • TARSİM sigortası: 13 bin TL
 • İşçilik: 38 bin TL
 • Elektrik ve ısıtma: 9 bin 500 TL
 • Gölge tozu: 1 bin 500 TL
 • Komisyon ve vergi: 28 bin 560 TL
 • Görünmeyen giderler: 16 bin 576 TL

Toplam Maliyet: 165 bin 760 TL

Ciro: 204 bin TL

Kar: 38 bin 240 TL

Çözüm Önerileri:

 • Planlı üretim modeli
 • Taban fiyat uygulaması
 • Devlet desteklerinin doğru kullanımı
 • Üreticiyi koruyacak tavan fiyat uygulaması