ALSİAD’tan protokol turu: Patat ve Direk’e ziyaret ALSİAD’tan protokol turu: Patat ve Direk’e ziyaret

Bu düzenleme, Meclis’e sunulan bir kanun teklifi ile getirildi. Antalya Eczacı Odası Alanya Temsilcisi Türker Babalık, bu durumun vatandaşları olumsuz etkilemeyeceğini belirtti. Babalık, bu değişikliğin eczanelere etiket yapma zorunluluğunu kaldırarak iş yükünü azaltacağını, ayrıca eczanelere daha kolay zamlı ürünler satma imkanı sağlayacağını ifade etti. Ancak, ilaç temin eden depoların bir gecede eczanelere zamlı fiyattan ürün verebilmelerinin önünü açtığını da ekledi. Babalık, bu durumun vatandaşlara olumsuz bir şekilde yansımayacağını vurguladı.