2022-2024 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ projesi Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Antalya Duraliler İlkokulu ve Polonya Lublin'den Fundacja Skrzydła dla Edukacji kurumu arasında yürütülmektedir. Okul içi eğitim anlayışının yanında, öğrencileri klasik eğitim anlayışının dışına çıkararak doğayı ve kendilerini keşfetmelerini sağlamak, öğrencilere yaparak-yaşayarak öğrenme fırsatı sunmak ve psiko-motor aktivitelerle motor-koordinasyon becerisinin gelişimini destekleyen çalışmaları içermektedir.

Orman Okullarının Yaygınlaştırılması projesi üç etapta yürütülmüş ve her etap birbirini tamamlayan farklı etkinlikler bulunmaktadır:

1. Orman Okulu ve El Sanatları Etkinlikleri – Alanya (06-10 Şubat 2023)

2. Orman Okulu Matematik ve Fen Etkinlikleri – Antalya (15-19 Mayıs 2023)

3. Orman Okulu ve Açık Hava Okuryazarlık Etkinlikleri – Polonya (11-17 Haziran 2023)

Müdürlüğümüzün Ayşe Melahat Erkin Ortaokulunu paydaş olarak aldığı projede, tüm katılımcılar Orman Okulu Fen ve Matematik Etkinlikleri kapsamında; Duraliler İlkokulunda yaprak simetrisi, tohum ekme ve betimleme çalışmaları yapıldı. Antalya Orman Kütüphanesinde okuma ve kitap yazma etkinliği yapılarak öğrencilerin kendini ifade etme ve düşüncelerini paylaşmaları sağlandı. Küçük bir imza günü etkinliğiyle çalışmalarının sonuçlarını deneyimlemiş oldular.

Antalya Bilim Merkezinde öğrenciler örnek uygulamalarla doğayı ve evreni keşfe çıktılar. Anadolu Şehitler Müzesi, Açık Hava Müzesi ziyaret edilerek ülkemizin tarihi ve kültürel mirasını yakından gözlemlediler. Doğa etkinlikleri kapsamında oryantring (yönbulma), survivor oyunları, dağ kızağı, at binme aktiviteleriyle eğlenceli vakit geçiren öğrenciler aynı zamanda rekabet ve dayanışmayı da birlikte yaşadılar. Ağaç dallarıyla çokgenlerde köşegen sayısını belirleme çalışmasıyla doğada matematik uygulamaları anlatıldı. Projede tarih, doğa ve kültür gezileriyle hem öğrencilerimize hem de misafirlerimize ülkemizi tanıtırken İngilizce iletişim becerilerinin gelişmesine fırsat sunduk. Etkinliklerin sonunda sertifika töreniyle tüm katılımcı öğretmen ve öğrencilere sertifikaları verildi ve kapanış değerlendirmeleri yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz yürütülmekte olan projeyle ilgili; “Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Orman Okullarının Yaygınlaştırılması projesinde yaptığımız etkinliklerle; ülkemizde orman okulu sayısı arttırılması için rol model olabilmek, klasik eğitimin dışına çıkarak öğrenci merkezli öğrenme anlayışını geliştirmek, öğrencilerin eğitimleri sürecinde mutlu ve yaptığından keyif alan bireyler olmalarını hedefliyoruz. Projemize desteklerinden dolayı başta Kaymakamlığımız olmak üzere, Alanya Belediyesi, Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve diğer kurumlarımıza, projede emeği geçen proje yürütücüsü Ender Karaağaç’a, Ayşe Melahat Erkin Ortaokulu öğretmen, veli ve öğrencilerine teşekkür ediyorum” dedi.