Planlamada:

 • Su kısıtlılığı gibi kriterler göz önünde bulundurulacak.
 • Üreticiler, dikili arazi için müdürlükten izin almak zorunda olacak.
 • TÜİK kayıtlarındaki yeterlilik oranı %150 ve üzeri olan ürünlere öncelik tanınacak.
 • %6 eğimin altındaki yerlere meyve ağaçlarının dikilmesi izne tabi olacak.

Sözleşmeli tarıma geçilecek:

 • Stratejik ürünleri ekecek olanlarla sözleşme yapılacak.
 • Hayvancılıkta işletmelerin kendi ihtiyaçlarına göre yem üretimleri ve tarla içi modern sulama sistemleri kurularak yapılan üretimler öncelikli olacak.
 • Özel mevzuat gereğince zorunlu olan ürünlere ve çiftçi örgütleri tarafından ortak alanlarda yapılan üretime öncelik tanınacak.

Stratejik ürünler belirlenecek:

 • Ülke ihtiyaçları doğrultusunda hangi ürünlerin stratejik olduğu belirlenecek.
 • Alanya bölgesinde ne üretmek gerektiği, ülkesel ihtiyaç, çiftçi deneyimleri, ekipman varlığı, verim, su tüketimi, pazarlama, üretim alanı, ürün uygunluk alanı, su varlığı ve tarımsal sanayi gibi kriterler göz önünde bulundurulacak.

Hayvansal üretimde de planlama yapılacak:

 • Hayvancılıkta etkin destekleme modeline geçilecek.
 • İlk defa aile işletmelerine tüm hayvancılık desteklerinde ilave destek sağlanacak.
 • Genç ve kadın üreticilere ilave destek verilecek.
 • Hastalıktan ari işletmeler desteklenecek.
 • Meralar ıslah ve yem üretimine açılacak.
 • Sözleşmeli üretim modeline geçilecek.
 • Koruyucu aşı uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Denetim istasyonu açılacak:

 • Özellikle kurban bayramlarında Türkiye'nin her yerine hayvan girişini kontrol etmek için denetim istasyonları açılacak.

IPARD hibe destekleri Antalya'da da geçerli olacak:

Alanya Muzu yeraltı sularını tüketmiyor Alanya Muzu yeraltı sularını tüketmiyor
 • Antalya'daki üreticiler ve yatırımcılar, meyve sebze paketleme, hayvan ürünlerini işleme, ahır, sera yapımı, yenilebilir enerji gibi alanlarda %51 hibe desteğinden yararlanabilecek.