Yapılan anketten öne çıkan bulgular şu şekilde:

Alanya’da gürültü yaparsanız tek kişi başınızı yakacak Alanya’da gürültü yaparsanız tek kişi başınızı yakacak
  • Ekonomi ve İstihdam: Katılımcıların %55'i ekonomik durumdan ve işsizlikten memnun değil. İşsizlik, düşük ücretler ve mevsimsel işsizlik en çok belirtilen sorunlar arasında.
  • Barınma ve Kira: Katılımcıların %60'ı barınma ve kira durumundan şikayetçi. Kira fiyatları yüksek, sosyal konut yetersiz ve mevcut konutlar kalitesiz.
  • Emekliler: Emeklilerin %60'ı yaşam kalitesinin yetersiz olduğunu belirtiyor. Emekli maaşları düşük, sosyal hizmetler yetersiz ve sağlık hizmetlerine erişim zor.
  • Trafik ve Ulaşım: Katılımcıların %70'i trafik ve ulaşımın ciddi bir sorun olduğunu söylüyor. Özellikle yaz aylarında turist sayısının artmasıyla trafik daha da yoğunlaşıyor.
  • Altyapı ve Kentsel Gelişim: Katılımcıların %35'i altyapı ve kentsel gelişimin yetersiz olduğunu belirtiyor. Altyapı yenileme projeleri, kentsel planlama ve düzenleme ve kamusal alanların artırılması gerekiyor.

Ankete katılanlar, ekonomi ve istihdamın iyileştirilmesi, sosyal konut sayısının artırılması ve kira kontrol mekanizmalarının sağlanması, trafik ve ulaşımın iyileştirilmesi, altyapı projelerine öncelik verilmesi ve sürdürülebilir çevre politikaları geliştirilmesi gibi çözüm önerileri sunuyor. Bu anket sonuçları, Alanya'da yaşayan insanların birçok sorunla karşı karşıya olduğunu ve bu sorunların çözümü için acil önlemlerin alınması gerektiğini gösteriyor.