“Çamur At İzi Kalsın” mantığı uygulanıyor

banner18

Alanyalı harita mühendisi Ali Taşar, yerel bir gazetede yayınlanan ‘’Alanya’daki Ali Cengiz oyunu mu’’ şeklindeki habere ateş püskürdü. Haberin asılsız olduğunu söyleyen Taşar, ‘Çamur at, izi kalsın’ mantığıyla habercilik yapıldığını belirtti.

banner94
“Çamur At İzi Kalsın” mantığı uygulanıyor
30 Nisan 2022 Cumartesi 10:41

Alanya’nın yakından tanıdığı Alanyalı harita mühendisi Ali Taşar, yerel bir gazete ve İnternet sitesinde yayınlanan haberine karşılık yasal süreci başlattı. Taşar, ‘‘Alanya’daki Ali Cengiz oyunu mu’’? şeklindeki haberine karşılık sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada ‘’Ticari itibarımı şeref ve haysiyetimi, bu gibi asılsız haberlerle asla çiğnetmem. Çamur at izin kalsın mantığıyla karalanmasına izin vermem, böyle habercilik olmaz’’ şeklinde açıklama yaptı.

2. KEZ UYGULAMA YAPILDI

Yıllarca arsa beyanı veren ancak malik yapısından dolayı imar durumu alamayan Özdemir ailesinin talebi üzerine II. Kez uygulama yapıldığına dikkat çeken Taşar ‘’Zira habere konu taşınmaz evveliyatında 212 ada 5 nolu parsel olup alanı 4070 m² dir. Bu parsel içerisinde malik Mustafa Bacak vefat etmiş olup toplam 218 m² hisseye sahiptir. Bu murisin tespit edilen 200 civarında mirasçısı vardır. Bu yüzden şehrin değerli bir noktasında 3852 m² arsası olan ve aynı parsele bitişik 2011 m² lik 212 ada 4 nolu parselin de maliki olan büyük hisseli Özdemir Ailesi yıllarca mağdur olmuştur. 3194/18. Madde Uygulaması yapılmasının ihtiyaçlarından birisi de imar durumu almaya haiz malik yapısı ve parsel yapısı itibariyle imar planına uygun arsalar üretmektir. Yıllarca arsa beyanı veren ancak malik yapısından dolayı imar durumu alamayan Özdemir Ailesinin talebi üzerine II. Kez uygulama yapılmıştır. Özdemir Ailesi ile birlikte aynı Mustafa Bacak gibi mirasçı olan merhum Hüseyin Zorbey’in mirasçıları ise Özdemir Ailesinin talebine uymuş ve birlikte hareket etmişlerdir. İşlem sırasında 1967’den beri tapuda hissedar olan ve kanunun işaret ettiği Ek-1 Uygulamasının yapılabilme koşullarının belirlendiği 1985 yılından bugüne hissedarlığı hiç değişmemiş olan Mustafa Bacak Ek-1 Uygulaması ile ayrılarak 212 ada 4 ve 5 nolu parsellerin güneyinde bulunan ticari kullanımlı merkez yola cepheli, aynı zamanda çevreyolu kavşağına en yakın noktadan toplam arsanın değeri üzerinden kıyaslandığında en değerli bölgeden tahsis yapılmıştır” şeklinde konuştu.

TAŞAR ‘’ZORBEY VE ÖZDEMİR AİLELERİ KONUYU HAKİM’’

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Ali Taşar, Zorbey ile Özdemir işin başından bu yana konuya ve plana hakim olduklarını da vurgularken ‘’Ancak imar planının minimum ifraz şartı 500 m² olduğundan, Mustafa Bacak hissesini 500 m² ye tamamlamak için diğer maliklerden tapu alanlarına eşit oranda hisse alınarak aynı parsele şuulandırılmıştır. Dolayısıyla haberlerde bahsi geçen Hüseyin Zorbey mirasçılarının mağduriyeti ya da Ek-1 Uygulaması ile ayrılması söz konusu değildir. Zira Zorbey Ailesi imar durumu alabilen parsel içerisinde Özdemir Ailesiyle birleşik şekilde yerlerini müteahhide vermişlerdir. Işin başından bu yana konuya ve plana hakimdirler. Ayrıca kendilerinden herhangi bir itiraz ya da şifen de olsa mağduriyet talebi duyulmamıştır” dedi.

İMZA SAHİBİ DEVLET MEMURU

Söz konusu yerin yapımı için atılan imzaların sahte olduğu iddiasını yalanlayan Harita mühendisi Ali Taşar ‘’Şahıs halen devlet dairesinde çalışmakta olup ulaşılabilir görev başındadır. Bu işlemler Alanya Belediye Encümenin 25.10.2018 tarih ve 1681 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmış hazırlanan teknik dosyaya Kontrol Mühendisi Volkan Özkan imza koymuştur. İmzasının sahte olduğu iddiası asılsızdır. Şahıs halen devlet dairesinde çalışmakta olup ulaşılabilir görev başındadır. Daha sonra bu encümen kararına istinaden Büyükşehir Yasası gereğince aynı karar Antalya Büyükşehir Belediyesinin 20.12.2018 tarih ve 1816 sayılı Encümen Kararı ile tekraren onaylanarak işlem Kadastro Birimine tevdi edilmiştir. 1 ay içerisinde Kadastro ve Tapu Müdürlüklerinde kontrolleri tamamlanarak Ocak 2019 tarihinde tapu tescili yapılmıştır. İşlemlerin teknik takibi ofisimizce yapılmış olup, şahsım üzerinden oda onayları da yaptırılmıştır. Odanın belirlemiş olduğu tarife üzerinden Mühendislik Hizmet Bedeli Özdemir ve Zorbey Aileleri tarafından karşılanmıştır’’ şeklinde konuştu.

TAŞAR ‘’SAÇMA SAPAN İDDİALAR’’

“Rant temini ya da maliklere kazanç sağlanması gibi saçma-sapan iddiaların karşılığı yoktur” diyen Taşar  ‘’3194/18. Madde Uygulaması Sosyal Adalet ve eşit plan değerinden faydalanmak için resen yapılan bir işlem olup tapu maliklerinden birbirlerine ya da harici bir kişiye 1 m² dahi yer kaydırması mümkün değildir. Tarla tapusundan yapılan kesintiler tamamen kamu yararına yol ve yeşil alan olarak kesilir ki iddia konusu işlem II. Kez uygulama niteliği taşıdığından hiç kimseden 1 m² dahi kesinti yapılmamıştır. Böylece söz konusu iddia sahibi basın kuruluşunun manşetlerine taşıdığı; birilerine kıyak geçmek, rant temin etmek, birilerini kayırmak ve başkalarını mağdur etmek haberlerinin tamamı gerçeği yansıtmamakta ve iftira niteliği taşımaktadır. Çünkü iddia edildiği üzere maliklerden mağdur olan bir taraf olsa idi yapılan çalışmalara iki ay içerisinde İDARE Mahkemesine, beş yıl içerisinde Sulh Hukuk Mahkemelerine dava açma hakları saklı iken bu haklarını böylesine değerli bir arazi için sonuna kadar kullanırlardı. Oysaki geçen dört yıl içerisinde herhangi bir itiraz, dava ya da mağduriyet beyanı tapu maliklerinden gelmemiştir’’ ifadelerini kullandı.

TAŞAR ‘’İTHİLAF YILLARDAN BERİ DEVAM EDİYOR’’

Her iki parsel sahibinin amca çocuklarının aralarındaki ithilafın yıllardan beri devam ettiği de açıklayan Taşar ‘’Söz konusu parseller Özdemir ve Zorbey Aileleri için 240 ada 4 parsel adı altında, Mustafa Bacak hissesinin ayrıldığı köşe parsel ise 240 ada 5 parsel adı altında tescil görerek kesinleşmiştir. Daha sonra 240 ada 4 parsel ile üzerindeki aynı aileye ait müstakil parsel olan 240 ada 6 parsel tarafların talebiyle tevhid edilerek 240 ada 8 nolu parsel oluşturulmuştur. Bu parselin hissedarları olan Özdemir Ailesi Zorbey Ailesi ile birlikte imar durumu aldıkları tapuyu kat karşılığı müteahhide vermişlerdir. Ancak Tosmur Mahallesinin tamamına yönelik plan iptali sebebiyle inşaat ilerlememiştir. Şimdilerde imar planı yeniden yürürlüğe girdiğinden dolayı oteller bölgesinde yazın uygulanan inşaat yasağı kalkar kalkmaz projelerine devam edeceklerdir. Aynı parselin bitişiğinde bulunan yaklaşık aynı ebatlardaki imar parseli Özdemir Ailesinin amca çocuklarına ait olup üzerine birinci plan çalışmasından önce yapı yapılarak iskan edilmiştir. Ancak her iki parsel sahibinin olan amca çocuklarının aralarında ithilaf yıllardan beri devam etmekte olup, aile meseleleri yapılan işlemin doğruluğuna engel teşkil edici değil’’ dedi.

TAŞAR ‘’HERŞEY YASAL İNCELEMEYE AÇIĞIM’’

Harita mühendisi Ali Taşar ‘’Tüm bu işlemler için ilgili Belediyesi ve kadastro müdürlükleri nezdinde onay alınmış, her türlü başvuru evrakı başvuru tarihi ve no su ile ilgili kurumlara sunulmuş olup, harita mühendisi olarak tarafımca hazırlanarak ilgili ve yetkili kurumlar tarafından da onaylanmak suretiyle gerçekleşen 18 uygulaması süreci baştan sona kadar usul ve yasalara uygundur. Yapılan uygulama işleminde hiçbir hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Nitekim aksi yönde bir iddia veya şikayet olmadığı gibi, bu yönde bir inceleme ve/veya soruşturma da yoktur. Şayet böyle bir kovuşturma yapılır ise ilgili resmi makamlara talep edilmesi durumunda her türlü bilgi, belge ve evrak tarafımdan teslim edilecektir. Anılan taşınmazda hak sahibi olan kişiler halihazırda tarafımızca yapılan uygulama neticesinde anlaşmaya vardıkları bir müteahhit ile inşaat aşamasına başlamış olup, uygulama ile hak sahiplerinin her biri yasal haklarına tamamen kavuşmuşlardır. Bir kısım hak sahibinin mağdur edildiği iddiası tamamen asılsızdır’’ dedi.

TAŞAR ‘’HUKUK ÖNÜNDE VEREMEYECEĞİM HESAP YOKTUR’’

Malikler dışında ilgisiz 3’ncü şahısların kendi aralarındaki rant paylaşımına yönelik bir çekişmenin içine sürüklenmek istendiğini ifade eden Taşar ‘’Ortada ne isim? Ne şikâyet? Ne açılmış bir dava, ne bir mağduriyet ve kamu hakkına ihlal yokken sarf edilen cümle ve iddialara tarafımı rencide etmeye, itibarsızlaştırmaya yönelik olup muhtemelen parsel malikleri dışında ilgisiz 3. Şahısların kendi aralarındaki rant paylaşımına yönelik bir çekişmenin içine itilmek istediğim anlaşılmaktadır. Benim yapmış olduğum işle alakalı hukuk önünde veremeyeceğim hesap yoktur. İlgisiz kişilerin benim dışımdaki çekişmelerine de taraf olmak istemiyorum. Kim tarafından ne şekilde ileri sürüldüğü belirsiz olan birtakım iddiaların ortaya atılması suretiyle usulüne uygun olarak yapılıp tamamlanmış işlemler üzerinde adeta şüphe uyandırmakla, kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir” şeklinde konuştu.

ÇAMUR AT İZİ KALSIN MANTIĞI

Otuz yıldır Alanya bölgesinde harita mühendisi olarak çok sayıda nitelikli proje imza attığını ifade eden Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Ali Taşar ‘’Değişik belediyelere yaklaşık 500 ayrı projede imar uygulaması tamamlayarak Alanya’nın gelişime katkıda bulunmuş bir harita mühendisi olarak, ticari itibarımın, şeref ve haysiyetimin, bu gibi asılsız haberlerle, adeta çamur at izi kalsın mantığıyla karalanması kabul edilemez. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur’’ şeklindeki açıklamasıyla konuya son noktayı koydu.

banner77
banner134
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.