Konferans, mimarlık, şehir planlama disiplinlerinin geleceğine ilişkin yenilikçi araştırmaları artırmak amacıyla çağdaş mimari ve kentsel mekânlar hakkındaki tüm teorileri, manifestoları ve metodolojileri bir araya getirdi. Konferans genel olarak yapılı çevrede teori ve pratik arasında köprü kurmayı amaçlıyor. Bu amaçla birlikte yenilikçi yaklaşımları ve en son araştırma bulgularını, çağdaş yapılı çevrelerin yaratılması, değerlendirilmesi ve anlaşılması için yöntemler üzerine araştırmaları bir araya getiren bildirilere yer veriyor.

Bu konferansta, 200'ü doktora derecesine sahip 35 farklı ülkeden 400 akademisyenin hazırlamış olduğu 196 makale, son bulgularla ilgili çalışmaları sunulacak. Konferans, açılış konuşmalarından sonra 3 paralel oturumdan şeklinde toplamda iki gün içinde gerçekleşecek. ICCAUA2021 Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Hourakhsh Ahmad Nia, konferansın ana temasının “Birlikte Daha İyi Bir Dünya Tasarlamak” olduğunu belirtti. Tüm makaleler bu konu etrafında tartışılacaktır. Ayrıca Covid 19 salgınının insanların hayatı üzerindeki etkilerine ilişkin son bulguları tartışmak için özel bir oturum da düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıl birçok Araştırmacı ve Akademisyen tarafından Türkçe platform çokça talep edilmesinden dolayı Alanya HEP Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Evren Ülkeryıldız ICCAUA2021’in bu yıl Türkçe oturumunun da açıldığı ve bu Türkçe oturum sayesinde özellikle Türk akademisyenlerinde deneyimlerini daha rahat paylaşabilmesinin amaçlandığını belirtti.

Dr Hourakhsh Ahmad Nia konferans açılışında şu ifadelere yer verdi: “Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, biz mimar ve şehir plancılarını, konut kavramını yeniden düşünmemiz için birçok soruyu gündeme getirdi. Ne yazık ki, İkinci Dünya Savaşı ve Le Corbusier’in erken modernizm fikrinin “içinde yaşanacak bir makine olarak ev” fikrinden kaynaklanan toplu konut ihtiyacı, ev konseptini basit bir sığınağa indirgemiştir. Bu bağlamda, bu konferansın temel amacı, birlikte daha iyi bir dünyayı nasıl tasarlayabileceğimizi araştırmaktır.”

Türkçe Bölümlerin Oturum Başkanı Dr. Seda H. Bostancı, “Konferansın ana teması olan birlikte daha iyi bir dünya tasarlamak yaklaşımını üzerinden değerlendirmelerde bulunmuştur. Hem 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerindeki “kimseyi geride bırakmama” düşüncesi ile hem de Covid-19 Pandemi süreci ile ilişkilendirerek, eşitlik, şeffaf bir yönetim anlayışı ile kentlerin daha fazla katılımcılığa önem vererek tasarlanabileceğini” tartışmaya açtı.

Konferansta yer alan akademisyenler şu şekilde:

-Dr. Ihab Elzeyadi, University of Oregon, United States

Başlığı: Bilgi Olarak Mekan: Mimari Araştırma ve Uygulamada Veri Bozulmaları

-Dr Igor Calzada, Cardiff University, UK

Başlığı: Akıllı Şehir Vatandaşlığı

-Dr. Hossein Sadri, Girne American University, Coventry University, UK

Başlığı: Yenileyici Mimari ve Kentsel Tasarım

-Prof. Madlen Simon, University of Maryland, USA

Başlığı: Birlikte Daha İyi Bir Dünya Tasarlamak

-Dr. Husam R. Husain, German University in Cairo (GUC), Egypt.

Başlığı: Mısır Planlama Deneyiminin Zorlukları ve Potansiyelleri: Akdeniz Kıyı Şeridindeki Kentleşme Durgunluğundan Yansımalar

-Dr. Milica Maksić Mulalić, Institute of Urban Planning City of Niš, Serbia

Başlığı: Sırbistan'daki Brownfield Siteleri için Kent Planlamasını Yeniden İncelemek

-Dr. Mee Kam NG, The Chinese University of Hong Kon, China

Başlığı: İnsanların Çok Yönlü Refah için Mekansal Gelişim Hakkı

Konferans 2 gün 3 oturum olarak devam edecektir.

Konferans için daha fazla bilgi: https://www.iccaua.com/page/turkce