Toplantı sonrasında yapılan açıklamada “Raporun amacı Alanya'daki gençlerin profili, sorunları ve çözüm önerilerini belirleyerek kamu kurumları ve gençlik kuruluşlarının gençlerle olan diyaloğu ve karar alma mekanizmalarına katılımı konusundaki mevcut durumun iyileşmesine katkı sağlamaktır. Gerek makro gerekse yerel düzeyde gençlik politikası oluşturmaya katkı sağlayarak ve gençlerin yerelde yaşamış oldukları sorunların ilgili kurumlara iletilmesi hususunda kolaylaştırıcı rol oynamaktır. Bu çalışma ayrıca, bölgedeki gençlerin sorunlarına yönelik olarak yapılan ilk kapsamlı çalışma olması bakımından Alanya için önemlidir” dediler.

Alanya Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mücahit Kaya “Yapılan çalıştayda birçok başlık tartışıldı sorunlar ve çözüm önerileri getirildi. Özellikle ilk aşama olarak planladığımız anketin sonucuna göre ulaşım gençler açısından ciddi bir problemdir. Ankete katılan gençlerin %56.7’si ulaşım konusunda ciddi bir sorun var demişlerdir. Hem anketin hem de çalıştayın sonuç raporunu yerel idareciler ve basın mensuplarıyla yapılacak toplantıda açıklanacaktır.” Dedi.