2 yıl süren pandemi ile mücadelede maskelerin bırakıldığını ve yeni bir sürece girildiğini belirten MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, “Covid 19 tehdidi her ne kadar azalmış gibi görünse de bu süreçte elde ettiğimiz bazı kazanımları devam ettirmemiz önemlidir. Bunların başında da kapalı ortamların havalandırması gelmektedir. Şehirlerde yaşayan insanlar olarak vaktimizin yüzde 90'ından fazlasını kapalı hacimlerde geçirmekteyiz. Yakın zamanda havaların ısınması ile birlikte bütün kapalı hacimlerin iklimlendirilmesi de başlayacaktır. Covid 19 riski ortadan kalksa dahi başkaca iç ortam kirleticilerinin olduğunun ve bunların solunmasının da risk oluşturabileceği akıllardan çıkarılmamalıdır. Bu çerçevede kaliteli bir iç ortam havası için en ideal önlem de ortamın havalandırılmasıdır ve pandemi dönemi edindiğimiz bu alışkanlığın pandemi sonrası bu yeni dönemde de devam ettirilmesi önemlidir” dedi.

“İÇ HAVAYI NELER KİRLETMEKTEDİR?”

Birçok iç ortam kirleticisinin mevcut olduğunu ve bunların kimyasal ve biyolojik kirleticiler olarak sınıflandırıldığını aktaran Başkan Atmaca, “Kimyasal kirleticilerden biri çeşitli boyutlardaki tozlardır ve genellikle dış kaynaklıdır. Tozlar cihazlarda bulunan filtrelerle tutulabilmektedir fakat bu filtrelerin temizliğinin sık sık yapılması gerekmektedir. Bir diğer kimyasal kirletici vardır ki bu genellikle iç kaynaklıdır. Uçucu organik bileşenler dediğimiz bu iç kaynaklı kirleticiler, yapıştırıcılardan, temizlik maddelerinden, ahşap ürünlerden, oda kokularından ve parfüm gibi maddeler kaynaklı çeşitli kimyasallardır. Bu uçucu organikler hiçbir şekilde filtreler ile tutulamazlar ve bunların bertaraf edilmesi ancak havalandırma ile mümkündür. Bu nedenle kapalı hacimlerin dış ortam havasının temiz olduğu saatlerde havalandırması, kalabalık kapalı ortamlarda mekanik havalandırmanın sürekliliği önem arz etmektedir” diye konuştu.

“KALİTELİ BİR İÇ ORTAM HAVASI NASIL SAĞLANIR?”

Atmaca, kapalı ortamların kirleticilerden arındırılması ve kaliteli bir iç ortam havasının temininde 3 ana önlem olduğunu söyleyerek, “Bunlardan ilki kirletici kaynağın ortama alınmamasıdır ancak bu çok da mümkün olamamaktadır. İkincisi filtrasyon ile kirleticinin bertaraf edilmesidir ancak her kirletici ve özellikle de uçucu organikler filtreler ile tutulamamaktadır. Bu nedenle kaliteli bir iç ortam sağlanmasında en önemli tedbir iç ortamdaki kirletici düzeyini seyreltmek için yapılacak havalandırmadır. Kaliteli iç ortam havası alerji, astım gibi birçok solunum yolu hastalığının önüne geçilmesinde önemlidir. Böylece çalışma alanlarında iş günü kaybı, iş verimsizliğinin önüne geçilebilecek ya da okullarda öğrencilerimizin öğrenme başarılarının artmasında fayda sağlanabilecektir. Bu nedenle pandemi döneminde edindiğimiz havalandırma bilincinin pandemi sonrası dönemde de sürdürülmesi sağlığımız açısından önemlidir” şeklinde konuştu.