Tarihe damgasını vuran kehanet: Müslüman bir devlet Avrupa'nın hükümdarı olacak