Saf Tüccarlara Galata Köprüsü’nü satarken yakalandı