Yargıtay: Tarla, Arsa Diye Kamulaştırılamaz

banner18

banner94
Yargıtay: Tarla, Arsa Diye Kamulaştırılamaz
25 Ekim 2014 Cumartesi 00:00

ALANYA Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin imar planı bulunmayan tarlanın, arsa olarak kamulaştırmasına vize veren kararını yasaya aykırı gerekçesiyle bozdu. Yargıtay: Tarla, Arsa Diye Kamulaştırılamaz, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin imar planı bulunmayan tarlanın, ‘arsa’ olarak kamulaştırmasına vize veren kararını ‘yasaya aykırı’ gerekçesiyle bozdu. Yargıtay kararında, "İmar planında yer almayan bir taşınmazın arsa sayılabilmesi için belediye veya mücavir alan sınırları içinde olmakla beraber, yol, su, ulaşım, çöp toplama gibi belediye hizmetlerinden yararlanan ve meskûn yerler arasında yer alması gerekir. Dava konusu taşınmazın, 1/5000 ölçekli planda tarım alanında kalması, etrafının meskûn olmaması nedeniyle ‘arsa’ niteliğinde kabulüne olanak yoktur." denildi. 2009 yılında Antalya’nın Alanya ilçesinde imar planı bulunmayan arazinin ‘arsa’ olarak kamulaştırılması yargıya taşındı. Alanya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kamulaştırma Yasası’nın 4650 sayılı yasayla değişik hükümleri uyarınca, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adına tesciline hükmetti. Karara itiraz eden davacı avukatı kararı temyiz etti. Dava dosyasını değerlendiren Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, Kamulaştırma Yasası’nın 11. Maddesinde, ‘bedel tespit davalarında öncelikle kamulaştırılan taşınmazın değerlendirme tarihindeki vasfının (arsa veya arazi) belirlenmesi, arsa vasfında ise değerlendirme tarihinden önce özel amacı olmayan emsal satışlara göre, arazi vasfında ise değerlendirme tarihindeki mevki ve şartlar dikkate alınarak olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net geliri esas alınmak suretiyle değerinin belirlenmesi gerekir’ ifadeleri hatırlatıldı. TARLANIN ARSA OLMASI İÇİN BELEDİYE HİZMETLERİNİN ORAYA ULAŞMASI GEREKİR Kararda; Alanya Belediyesi Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü'nün 24 Aralık 2013 günlü yazısında, dava konusu taşınmazın bulunduğu alanın 1/1000 ölçekli imar planının bulunmadığı, 1/5000 ölçekli planda ise, tarım alanında ve belediye mücavir saha içinde kaldığı, su, elektrik, çöp ve aydınlatma hizmetlerinden yararlandığı etrafında yoğun bir yapılaşmanın olmadığı yerleşim merkezine 3-4 kilometre uzaklıkta olduğuna dikkat çekildi. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Bakanlar Kurulu'nun Yargıtay'ca da kısmen benimsenen karar uyarınca, imar planında yer almayan bir taşınmazın arsa sayılabilmesi için belediye veya mücavir alan sınırları içinde olmakla beraber, bir alanın meskûn hale getirilmesi için gerekli yol, su, elektrik, ulaşım, çöp toplama, kanalizasyon, aydınlatma gibi belediye hizmetlerinden yararlanan ve meskûn yerler arasında yer alması gerekir. Dava konusu taşınmazın, 1/5000 ölçekli planda tarım alanında kalması, etrafının meskûn olmaması nedeniyle ‘arsa’ niteliğinde kabulüne olanak yoktur. Açıklanan nedenlerle taşınmazın arazi olarak değerlendirilmesi gerekirken arsa niteliğine göre değerlendirme yapılarak buna göre bedel belirlenmiş olması doğru görülmemiştir. Açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile kararın bozulmasına oybirliği ile karar verilmiştir."
banner77
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.