MATERYAİZMİN ÇÖKÜŞÜ


Hüseyin Taşer

Hüseyin Taşer

19 Nisan 2019, 11:46

Felsefe sözlüğünde materyalizm, “gerçekten var olanın madde olduğunu öne süren, manevi tözlerin varlığını yadsıyan varlık görüşü…” acıkmasıyla özetlemiştir. 19. Yüzyıldaki temsilcisi Marx’tır. Komünizmin yıkılmasıyla etki sahasını kaybetmiştir. Felsefedeki zıddı “idealizm”dir…

İdealizm, “zihnin yegâne gerçeklik olduğunu, fiziki dünyanın bağımsız bir gerçekliği olmayıp, zihinsel ve manevi olanın bir görünüşü olduğunu savunan varlık görüşüdür. Kilise kültürüne dayalı fikir hareketleridir. Avrupa kültür yapısını şekillendirir. Temsilcisi ise Hegel’dir…

Materyalizm ile idealizm batı dünyasında birinin diğerini eleştirmek, tenkit etmek suretiyle ilim insanlarını ikiye ayırdığı gibi felsefenin önemli parçalarından olan siyasal düşünceyi de karşı karşıya getirmiştir…

İdeoloji ise genel olarak bir bireyin, gurubun veya sosyal sınıfın dünyayla ve kendi varoluş koşullarıyla ilişkilerinden doğan temsillerin ve yaşam tarzlarıyla ilgili tanımlarının tümü” olarak ifade edilmektedir. Günümüz Türkçesinde farklı anlam yüklenmiştir..

İdeoloji, Türk tarihinde,  ulaşılması gereken hedef, gaye, amaç, vizyon, mefkûre kelimeleriyle anlatılmaktadır. Bana göre İdealizm  ile materyalizm ideolojisinin  Batılı dildeki kavramı ile Türk Dilinin ifade ettiği anlam batı kültürüne göre daha erdemlidir…

Ülkemizdeki yansımaları ve çatışma alanları da farklıdır. Materyalizm, “sol görüş”; idealizm “sağ görüş” ideolojisi olarak bilim dünyasında karşımıza çıkmakta ve kitleleri “sağcı-solcu” düşünce çemberinde boğmakta, inanç dünyasını ve ilmin kaynağını allak bullak etmektedir…

Zorda kaldığı zaman veya her zaman olduğu gibi şıkıştığında bireyin kurtuluş kaynağı gerçek varlık veya varlığın nedeni yaratan, Yüce Mevlâ’mdır. Materyalist düşünce maddenin ruhu yarattığına; idealist düşünürler de ruhun maddeyi yarattığına inanmaktadırlar. Tanrı inancı birisinde madde, diğerinde ruhtur. Türk ülküsü hep tek varlığa, yaratana inanmıştır!..

Dinler tarihi her şeyi yaratan bir Tanrı’nın bulunduğunu, peygamberler aracılığı ile varlığını insanlara duyurduğunu izah etmektedir. Batı kültürü ve inancı hurafelerle doldur. İslâm âlemine hurafeleri yerleştirmek suretiyle çatışma ortamları yaratmakta ve çıkarları için ayrıştırmaktadırlar. Cumhur ve millet ittifakının kültürel bileşkesi özünde materyalizmi yıkmış, idealizmi de çöp sepetine atmıştır. Artık siyaset sosyo-kültürel sahada millileşmelidir!..

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.