KİRLİ SİYASET


Harun Meral

Harun Meral

02 Mart 2019, 19:12

İktidarda kalmanın yolu gerginlik yaratmak, gerginliği sürekli olarak tırmandırmak, iç politika malzemesi olarak terör ve savaş tehdidini, hatta savaşın bizzat kendini kullanmak.

Bugün milyonların hayatı ve geleceği tam da bu kısır döngü yüzünden tehlikededir.

Türkiye'de bazı politikacıların yüzlerce saatlik demeçlerini söylem analizine tabii tutan bir araştırma yapılsa o konuşmaların temel özelliğinin aşırı basitlik, fevrilik, hakaret, öteleme, iftira ve kabalık olduğunu sonucuna varılır bence.

Militarist üslup uzun vadede zararlı bir üsluptur. Dünya da kendi halkını perişan eden militarist üslup sahibi siyasetçiler hatırlanmalıdır. Bugün onlar lanetlenmiş olarak unutulmuşlardır.

Bugün söz, üslup ve pratiklerinden dolayı hiç bir bedel ödemek zorunda olmayan, kanunla korunmuş siyasetçiler, birbirlerine serbestçe atıp tutabiliyorlar, yakışık almayacak tavırların normalleşmesine yol açıyorlar. Onların söylediklerini biz onlara söylesek bizi tutuklayacak kanunlara sahipler.

Türkiye'de bu üslup sorununun akademik literatürde ki karşılığı “sağ popülizm” veya “rekabetçi otoriterlik” veya “neo-faşist eğilimler” olarak tasvir edilebilir. Bu başlıklar altında yürütülen çatışmacı siyasetin yükselişe geçmesi bu ülkeye ne kazandırabilir ? Bu sualin cevabını bulamıyorum.

Halkın siyasete tepkisizliği, bilimsel ve ülke gerçeklerine dayalı realist siyasi alternatifin yokluğu veya halkın kendini yenileyememesi de bu üslupsuz siyasi gidişata katkıda bulunuyor. Halk tepki göstererek ayıplamıyor ise bu tarz siyaset kendini meşru sayacaktır.

Öte yandan, Chantal Mouffe'un deyimiyle "seçeneksiz seçimler"e ,mahkum olmaktayız. Liderlerin seçtiklerine onay veren konumdayız..Başka bir etkimiz yok. Bu durumlar da Türkiye de siyasi garabetin ayrı bir tezahürüdür.

Değişik siyasi hataları şöyle sıralayabiliriz;

1- Toplumdaki herhangi bir gruba ait meşru siyasi tercihlerin dışlanması ve olumsuz özellikler atfedilmesi;

2- Bir siyasi anlayışın kendi eylemlerini haklı göstermek için diğer bütün farklı siyasi anlayışları düşman güçler olarak nitelendirmesi .

3- Muktedirlerin ötelediği siyasi tercih mensuplarının toplumla bağının koparılması , bunun için farklılıkların abartılması;

5- Bir siyasi gruba aşırı hak veya imtiyazlar tanınması, buna mukabil diğer farklı siyasi taraflara kısıtlamalar getirilmesi.

Başka bir deyişle, hakaret ve kaba üslup, siyasal baskı ve idari etkiler kamusal alanda adalet, eşitlik ve hak arayışlarının önüne set çekiyor, ötekileştirilenlerin ezilmesini ve sindirilmesini meşrulaştırıcı bir etki yaratıyor.

Üstelik bu yöntemler, iç ve dış sorunların adil ve toplumsal bir yaklaşımla çözümlenmesi alternatifini de bertaraf ediyor.

Burada bir fasit daire söz konusu: Siyasal İslamcı popülist politika yükseldikçe , din hamasetiyle motive olan kitleler etkili hale geliyor.

Bu çarpık siyaset tarzını durduracak toplumsal hareketler, etik değerler veya siyasal söylemler ise henüz küllerinden doğmadı ne yazık ki.

Eyyy Ülkücüler, siz akıllı davranın siyasetin oyuncağı haline gelip birbirinizi kırmayın." .... alıntı...

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.